☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2016-12-12 12:00

Profil zaufany

Co to Jest Profil Zaufany?

Jest to zestaw danych elektronicznych identyfikujących osobę w systemach podmiotów wykorzystujących Profil Zaufany jako metodę uwierzytelniania. Profil Zaufany to bezpłatny odpowiednik elektronicznego podpisu potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, którego możesz swobodnie używać w kontaktach z administracją publiczną. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz rejestracyjny, podając między innymi swój numer telefonu, a po krótkiej wizycie w jednym z punktów potwierdzających, będziesz mógł kontaktować się z coraz większą liczbą instytucji publicznych, bez wychodzenia z domu.

Jak uzyskać Profil Zaufany?

 1. Wchodzimy na stronę www.pz.gov.pl.
 2. Zakładamy konto.
 3. Składamy wniosek o profil zaufany.
 4. Z dowodem osobistym udajemy się do Bialskiego Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3 w Białej Podlaskiej lub innego punktu potwierdzającego.
 5. Potwierdzamy profil zaufany.

Co można załatwić z Profilem Zaufanym?

Za pośrednictwem platformy ePUAP można:
 • założyć, zmienić, zamknąć działalność gospodarczą – CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu składek, np. sprawdzić czy pracodawca zapłacił składkę do ZUS-u – PUE – Platforma Usług Elektronicznych,
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej – MON – Elektroniczne usługi Wojskowych Komend Uzupełnień,
 • zweryfikować dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

Urząd Miasta obsługuje platformę e-puap

w zakresie m.in.:

 • wnioskowania o wydanie dowodu osobistego,
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • wnioskowania o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
 • zgłoszenia wymeldowania,
 • wnioskowania o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wnioskowania o wydanie prawa jazdy,
 • wnioskowania o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Ważne!

Zmiana danych Profilu Zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.

Profil Zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil Zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Więcej na ePUAP.gov.pl

© 2016-2021 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.