☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Łazienna 3

Jak zdobyć 20 000 zł na założenie firmy?

W Bialskim Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej właśnie ruszył II etap naboru chętnych do wzięcia 20 tys. na założenie firmy.

Nabór trwa do końca sierpnia 2017 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niepracujące w wieku 30 lat i więcej, spełniające jedno z kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia, kobieta, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim włącznie).
Pomoc dla nowo utworzonych firm przez pierwsze 12 miesięcy obejmuje szkolenia i doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, a także dodatkową, comiesięczną kwotę ok. 1 tys. zł. Rozpoczynamy od diagnozy kompetencji zawodowych kandydata w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to rozmowa z doradcą zawodowym, która ma na celu weryfikację predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Następnie odbędą się szkolenia oraz doradztwo, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymają odpowiednio dobraną pomoc a produktem finalnym będą biznesplany, opracowane przez uczestników pod okiem specjalistów. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone przyznaniem środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji.
Pomoc przyznawana jest do wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu przyznania wsparcia i wynosi ok. 20 tys. zł. W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia, osoba zakładająca biznes zapewnia środki własne w wysokości co najmniej 2 proc. wartości przyznanej dotacji.

data publikacji: 2017-06-30 11:05

© 2016-2017 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.