☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

informacja archiwalna

Zachęcamy organizacje pozarządowe do ubiegania się o granty


ZAKOŃCZONE

Mikro innowacje dotyczące wyzwań i barier w przechodzeniu osób młodych z edukacji na rynek pracy.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomysłodawcą mogą być organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, grupy nieformalne.
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości ok. 30 tys. zł.
Nabór do 27.08.2017 r.
Grantodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska oraz STOCZNIA.
Więcej informacji: www.transferhub.pl

Innowacje społeczne w obszarze rynku pracy "Wiosenny Inkubator Innowacji".

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Stowarzyszenia, uczelnie, przedsiębiorstwa, podmioty rynku pracy, grupy nieformalne, osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych).
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości do 80 000 zł.
Nabór do 6 września 2017 r.
Grantodawca: Stowarzyszenie WIOSNA.
Więcej informacji:
rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/ruszyla-ii-tura-rekrutacji/

"Kultura – Interwencje 2017"

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Wysokość dofinansowania: minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 300 000 zł.
Nabór: do 15 września 2017 roku.
Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury
Więcej informacji:
Kultura Interwencje 2017

Program „Edukacja ekologiczna”.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe z jednym z partnerów takich, jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe. Co ważne: partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną.
Wysokość dofinansowania: Do rozdysponowania będzie 15 mln zł na dotację i 1,7 mln zł na pożyczki.
Nabór do 15 września 2017 r.
Grantodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji:
nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1042,nfosigw-przeznaczy-36-mln-zl-na-edukacje-ekologiczna.html

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe.
Wysokość dofinansowania: Nagrody pieniężne w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).
Nabór do 20 września 2017 r.
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Więcej informacji: www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/#content

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Nabór uzupełniający do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.
Kto może aplikować?
Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji. organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych, instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne, osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym.
Wysokość dofinansowania: przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.
Nabór: do 29 września 2017 r. Grantodawca: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Więcej informacji: Inkubator Innowacji

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Kto może ubiegać się o wsparcie? Każdy, kto ma pomysł może zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Wysokość dofinansowania: granty w wysokości 8.000 zł, 6.000 zł, 4.000 zł oraz 3.000 zł.
Nabór do 30 września 2017 r.
Grantodawca: Fundacja Banku Zachodniego.
Więcej informacji: fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

© 2016-2018 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.