☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Łazienna 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 9:00-17:00

data publikacji: 2017-12-29 15:15

Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej zachęca organizacje pozarządowe z Białej Podlaskiej do ubiegania się o granty na dofinansowanie realizacji swoich pomysłów.


AKTUALNE

Program Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Edukacja kulturalna

Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Muzyka

Kto może ubiegać się o wsparcie?: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Partnerstwo dla książki


Kto może ubiegać się o wsparcie?:

Zadanie nr 1 – prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych
 • organizacje pozarządowe;
 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Zadanie nr 2 – prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych
 • organizacje pozarządowe;
 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne.
Zadanie nr 3 – prowadzenie szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
Zadanie nr 4 – prowadzenie działań promujących księgarnie stacjonarne
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Kultura Dostępna


Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; uczelnie artystyczne; publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości; podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Edukacja artystyczna


Kto może ubiegać się o wsparcie?
Zadanie nr 1 – organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
Zadanie nr 2 – organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
Zadanie nr 3 – organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Promocja czytelnictwa

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Kultura ludowa i tradycyjna

Kto może ubiegać się o wsparcie?: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); podmioty prowadzące działalność gospodarczą; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Teatr i Taniec

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Badanie polskich strat wojennych

Kto może ubiegać się o wsparcie?:O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą podmioty prawa polskiego posiadające zbiory artystyczne: organizacje pozarządowe; państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; archiwa państwowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Wspieranie działań muzealnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>


ZAKOŃCZONE

Mikro innowacje dotyczące wyzwań i barier w przechodzeniu osób młodych z edukacji na rynek pracy.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomysłodawcą mogą być organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, grupy nieformalne.
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości ok. 30 tys. zł.
Nabór do 27.08.2017 r.
Grantodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska oraz STOCZNIA.
Więcej informacji: www.transferhub.pl

Innowacje społeczne w obszarze rynku pracy "Wiosenny Inkubator Innowacji".

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Stowarzyszenia, uczelnie, przedsiębiorstwa, podmioty rynku pracy, grupy nieformalne, osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych).
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości do 80 000 zł.
Nabór do 6 września 2017 r.
Grantodawca: Stowarzyszenie WIOSNA.
Więcej informacji:
rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/ruszyla-ii-tura-rekrutacji/

"Kultura – Interwencje 2017"

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Wysokość dofinansowania: minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 300 000 zł.
Nabór: do 15 września 2017 roku.
Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury
Więcej informacji:
Kultura Interwencje 2017

Program „Edukacja ekologiczna”.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe z jednym z partnerów takich, jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe. Co ważne: partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną.
Wysokość dofinansowania: Do rozdysponowania będzie 15 mln zł na dotację i 1,7 mln zł na pożyczki.
Nabór do 15 września 2017 r.
Grantodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji:
nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1042,nfosigw-przeznaczy-36-mln-zl-na-edukacje-ekologiczna.html

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe.
Wysokość dofinansowania: Nagrody pieniężne w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).
Nabór do 20 września 2017 r.
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Więcej informacji: www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/#content

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Nabór uzupełniający do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.
Kto może aplikować?
Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji. organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych, instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne, osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym.
Wysokość dofinansowania: przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.
Nabór: do 29 września 2017 r. Grantodawca: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Więcej informacji: Inkubator Innowacji

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Kto może ubiegać się o wsparcie? Każdy, kto ma pomysł może zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Wysokość dofinansowania: granty w wysokości 8.000 zł, 6.000 zł, 4.000 zł oraz 3.000 zł.
Nabór do 30 września 2017 r.
Grantodawca: Fundacja Banku Zachodniego.
Więcej informacji: fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

© 2016-2018 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.