☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

informacja archiwalna

„Zostaw swój 1% w Białej Podlaskiej”

O akcji 1%

Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz bialskie organizacje pożytku publicznego prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji działającej w Białej Podlaskiej. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowania mieszkańców Białej Podlaskiej przekazaniem 1% podatku za 2017 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Na stronie internetowej dostępna jest lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Biała Podlaska. Pamiętajmy - 1% to nie tylko największe organizacje pożytku publicznego. W Białej Podlaskiej jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania.
Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz bialczan. Ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne... wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Białej Podlaskiej i nas samych. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie - po sąsiedzku. Budujmy w ten sposób naszą lokalną tożsamość.

Więcej na: „Zostaw swój 1% w Białej Podlaskiej”


© 2016-2019 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.