☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

informacja archiwalna

Zgłoś się na Kongres Organizacji Pozarządowych. W kwietniu w Białej Podlaskiej!

  • 16 kwietnia 2018 r. w Lublinie,
  • 17 kwietnia 2018 r. w Chełmie,
  • 18 kwietnia 2018 r. w Zamościu,
  • 19 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej.
Kongres poświęcony organizacjom pozarządowym - prezentacje i dyskusje, którym towarzyszyć będą równoległe targi NGO pod hasłem "Cudze chwalicie, swojego nie znacie"Pod czas wydarzenia organizacje z województwa lubelskiego będą mogły prezentować swoją ofertę oraz promować usługi i wyroby.

W trakcie kongresu zostaną także przyznane dyplomy uznania i medale wyróżniającym się osobom i organizacjom pozarządowym.

Bialska edycja kongresu odbędzie się 19 kwietnia w urzędzie miasta. Formularz zgłoszeniowy do udziału można przysłać w formie tradycyjnej lub wypełnić online.

zgłoś się na kongres

© 2016-2019 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.